Proiect împotriva abandonului școlar, finanțat prin PNRR, la Școala Gimnazială „Mihai Codreanu” Iași

102

Elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială „Mihai Codreanu” Iași, vor fi implicați  în proiectul „Prind aripi”, un proiect de prevenire și reducere a abandonului școlar, a anunțat prof. Mihaela Burlea, manager de proiect. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, respectiv 3 ani școlari, până în 26.09.2025, iar valoarea de finanțare a acestuia este de 752.900 RON. Obiectivul general al proiectului este diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii pentru cel puțin 40 de elevi de ciclu gimnazial sau de an terminal din ciclul primar în perioada 2022-2025 și încadrarea școlii din categoria de risc mediu în categoria de risc scăzut. Totodată, proiectul va facilita inserția în ciclul secundar superior pentru absolvenții de ciclu gimnazial care aparțin unor categorii sociale vulnerabile, precum și formarea de competențe și abilități care vor permite dezvoltarea personală și profesională a elevilor. Proiectul este structurat pe diferite obiective specifice. Unul dintre acestea este reducerea riscului de abandon şcolar pentru elevii din grupul ţintă cu 15%, prin furnizarea de servicii complexe de orientare, consiliere şi dezvoltare personală, activităţi nonformale şi asistenţă educaţională în perioada derulării proiectului.Alte obiective presupun Creşterea ratei de participare la Evaluarea Naţională cu 15% până la finalizarea proiectului, prin facilitarea accesului elevilor la activităţi educative de calitate (formale și nonformale).  Creşterea ratei de promovare la Evaluarea Naţională cu 15% până la finalizarea proiectului, prin activităţi remediale. Eficientizarea relației școală – familie-comunitate prin furnizarea de servicii de informare, orientare, consiliere a părinţilor elevilor din grupul ţintă în cadrul Programului „Școala părinților”.Formarea, abilitarea şi ȋndrumarea unui număr de 20 de cadre didactice şi a personalului auxiliar din Şcoală ȋn vederea dezvoltării competenţelor necesare realizării activităţilor ȋn desfăşurarea cărora se folosesc strategii didactice moderne şi mijloace de predare – învățare-evaluare digitale. Reducerea absenteismului cu 10% până la finalizarea proiectului, prin implementarea unui sistem de monitorizare şi avertizare timpurie a riscului de abandon şcolar la nivelul şcolii.

Activitățile prevăzute în proiect se vor desfășura în incinta Școlii Gimnaziale „Mihai Codreanu” Iași, dar și în afara ei. Proiectul este finanțat prin Inspectoratul Școlar Județean Iași de către Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții, în cadrul Componentei C15 – Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență al României, R3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.