Veste bună pentru antreprenori. Ajutoare de stat de 4 miliarde euro

121

Începând de astăzi, 12 septembrie 2022, întreprinzătorii sunt invitaţi să se înscrie pe platforma  www. imminvest.ro , pentru a accesa fondurile puse la dispoziţie prin intermediul Programului IMM Invest Plus, utilizând oricare dintre componentele sale: IMM Invest România, Agro IMM Invest, IMM Prod, Garant Construct, Innovation şi Rural Invest.  Ajutoarele de stat vor fi acordate sub formă de garanţii pentru împrumuturi şi granturi ce vor acoperi comisionul de risc, precum şi comisionul de administrare pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, iar dobânzile aferente creditelor vor fi subvenţionate pe o perioadă de până la 12 luni. Toate programele din IMM Invest Plus sunt gândite pentru a acorda IMM-urilor garanții de stat pentru a obține finanțare de la bănci pentru dezvoltarea afacerilor proprii.
Schemele de ajutor de stat pentru IMM-uri sunt coordonate de Ministerul Finanțelor și se deruleazã prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Fondul Român de Contragarantare (FRC) și Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR).
Conform prevederilor Cadrului temporar pentru acordarea ajutoarelor de stat, schema de ajutor de stat poate fi accesată până la data de 31 decembrie 2022 şi oferă accesul la finanţări de maximum 10 milioane lei pentru proiectele de investiţii/beneficiar şi de maximum 5 milioane pentru capital de lucru. Procentul de garantare poate atinge până la 90% din valoarea împrumutului. Durata maximă a finanţărilor va fi de 72 de luni pentru creditele de investiţii şi de 36 luni pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru.
Ajutoarele de stat pot ajunge până la 500.000 euro/întreprindere/UAT, cu excepţia domeniului producţiei primare de produse agricole, unde beneficiarii pot primi până la 62.000 euro/întreprindere sau de 75.000 euro pentru beneficiarii din domeniul acvaculturii şi pescuitului.
Componenta IMM Invest România facilitează accesul la finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiţii sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru refinanţarea altor credite de investiţii sau cheltuieli destinate achiziţiei de părţi sociale şi acţiuni.
Componenta Agro IMM Invest este dedicată întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar.
Componenta IMM Prod are ca obiectiv acordarea de garanţii guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbană care activează în sectoare productive.
Componenta Garant Construct are ca obiectiv acordarea de garanţii guvernamentale pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, susţinerea investiţiilor în domeniul energiei verzi şi alinierea la obiectivele de mediul implementate de: IMM-uri şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcţiilor, inclusiv start-up-uri, precum şi arhitecţi şi birouri individuale de arhitectură; Unităţi Administrativ Teritoriale (municipii, oraşe, comune).

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.