Avocatii din oficiu vor primi mai mulți bani pentru procese

411

Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania au semnat, la data de 17 iunie 2022, un nou protocol privind onorariile avocatilor din oficiu ,informeaza clujust. Protocolul va intra in vigoare la data de 1 octombrie 2022. Valoarea onorariilor care se cuvin avocatilor pentru acordarea asistentei juridice a suspectului, inculpatului sau a condamnatului- cand aceasta este obligatorie sau in situatia in care supectul, inculpatul, persoana vatamata, partea civila sau partea responsabila civilmente nu si-ar putea face singura apararea, precum si in alte cazuri prevazute de lege in care se impune desemnarea unui avocat din oficiu- sunt urmatoarele:  680 lei pentru asistenta juridica a suspectului sau inculpatului in cursul urmaririi penale, 680 lei pentru asistenta juridica a inculpatului in cadrul procedurii de camera preliminara-si 942 lei pentru asistenta juridica a inculpatului in cursul judecatii, separat pe fiecare faza procesuala; 942 lei pentru asistenta juridica a fiecarui suspect sau inculpat in cursul urmaririi penale, 863 lei pentru asistenta juridica a fiecarui inculpat in cadrul procedurii de camera preliminara si 942 lei pentru asistenta juridica a fiecarui inculpat in cursul judecatii, separat pe fiecare faza procesuala atunci cand cel putin doua persoane au calitatea de suspect sau inculpat in cauza;1.230 lei pentru asistenta juridica a fiecarui suspect sau inculpat in cursul urmaririi penale, 601 lei pentru asistenta juridica a fiecarui inculpat in cadrul procedurii de camera preliminara si 1.360 lei pentru asistenta juridica a fiecarui inculpat in cursul judecatii, separat pe fiecare faza procesuala – atunci cand cel putin cinci persoane au calitatea de suspect sau inculpat in cauza; 510 lei pentru asistenta juridica sau reprezentarea in cursul urmaririi penale, a procedurii de camera preliminara sau in cursul judecatii a persoanei vatamate, partii civile sau partii responsabile civilmente. Acest onorariu se acorda cumulat pentru fiecare persoana vatamata, parte civila sau parte responsabila civilmente, in cazul in care una sau mai multe persoane au calitatea de persoana vatamata, parte civila sau parte responsabila civilmente. Atunci cand in cauza exista mai mult de cinci astfel de parti cu aceeasi calitate instanta trebuie sa acorde un onorariu cumulat, in mod rezonabil, in functie de complexitatea cauzei, acesta neputand fi mai mare de 26.153 lei, indiferent de numarul persoanelor reprezentate sau asistate (5 parti*510 lei/parte=2.550 lei, peste 6 parti – 2.550 lei+26 lei pentru fiecare parte); 680 lei pentru asistenta juridica acordata in caile extraordinare de atac (contestatie in anulare, recursul in casatie, revizuire, redeschidere proces penal, conform Titlului III, Capitolul V din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, in continuare C.p.p.); 340 lei pentru asistenta juridica acordata in cazul cererii de revocare a amanarii aplicarii pedepsei, a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, a contestatiei la executare, a cererilor de intrerupere sau amanare a executarii pedepsei inchisorii sau detentiunii pe viata; 601 lei pentru asistenta juridica in procedura de incheiere a acordului de recunoastere a vinovatiei (art.480, 484 C.p.p.); 340 lei pentru asistenta juridica in procedura de solutionare a contestatiei cu privire la durata procesului [art.4884 alin. (2) C.p.p.]; 601 lei pentru asistenta juridica a condamnatului in procedura de inlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii [art.586 alin. (3) C.p.p.]; 340 lei pentru asistenta juridica a inculpatului arestat in procedura de efectuare a comisiei rogatorii [art. 200 alin. (8) C.p.p.] ori pentru asistarea martorului in cursul urmaririi penale, in conditiile legii; 340 lei pentru asistenta juridica acordata in alte cazuri decat cele mentionate anterior, la solicitarea organelor de urmarire penala, a judecatorului de camera preliminara, a instantelor de judecata sau a locurilor de detentie, in conditiile legii penale.Onorariile cuvenite avocatilor pentru asistenta juridica acordata potrivit prevederilor alin.(1), se acorda o singura data: prin ordonanta, rechizitoriu sau acord de recunoastere a vinovatiei, pentru intreaga durata a urmaririi penale; prin hotarare, in cursul fazei de camera preliminara sau a celei de judecata, separat pentru fiecare grad de jurisdictie. Onorariile stabilite potrivit alin.(1) se majorează cu 100% in cazurile in care asistență din oficiu este asigurată între orele 20:00-08:00 ori în zilele nelucrătoare sau sărbătorile legale. În situația în care, în faza de urmărire penală sau de judecată, procurorul ori instanța reunește mai multe dosare care vizează același suspect sau inculpat, plata onorariului se face pentru fiecare dosar în parte pentru prestația efectuată până la momentul reunirii, chiar dacă este vorba despre același apărător desemnat din oficiu. Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistență juridică în cauzele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală .Art.8 – (1) Onorariile care se cuvin avocaților pentru asistență judiciară acordată persoanei extradabite,persoanei solicitate sau a condamnatului când aceasta este obligatorie, potrivit legislației, sunt următoarele: 340 lei pentru asistență judiciară acordată pentru fiecare persoană extradabila sau persoana solicitată în cazul ( luării, înlocuirii, revocării, încetării, prelungirii sau menținerii măsurilor preventive, inclusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării, in fiecare etapă procesuală și în contestație; 1.098 lei pentru fiecare extradabila sau solicitată în cursul procedurii judiciare de extrădare sau de executare a unui mandat european de arestare; 1.046 lei pentru fiecare condamnat în cursul procedurii de soluționare a cererii de transferare a unui cetățean român dintr-un stat străin în România; 601 lei pentru asistență judiciară acordată în căile extraordinare de atac exercitate împotriva hotărârilor prin care s-a dispus luarea, înlocuirea,revocarea, încetarea, prelungirea sau menținerea măsurilor preventive, inclusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării; 1.098 lei pentru asistență judiciară acordată în căile extraordinare de atac exercitate împotriva altor hotărâri decât cele prevăzute la lit.e); 601 lei pentru asistență judiciară acordată în alte cazuri. În cazul în care luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea sau menținerea măsurilor preventive, inclusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării,se dispune în cursul procedurii judiciare de soluționare a cererii de extrădare sau de executare a unui mandat european de arestare, onorariile cuvenite avocaților pentru asistență judiciară asigurată, potrivit alin.(1) lit.b) sau, după caz alin.(1) lit.c), se acordă o singura data.Onorariul cuvenit avocaților pentru asistență judiciară acordată, potrivit prevederilor alin.(1), se acordă o singura data pentru fiecare etapă procesuală în procedura judiciară de extrădare, de executare a unui mandat european de arestare sau a procedurii de soluționare a cererii de transferare

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.