Certificarea BREEAM – Ce este și cum se obține?

183
Randare Silk District - Birouri
Randare Silk District - Birouri

Conform unui raport al Comisiei Europene, locuințele, birourile, magazinele și alte clădiri sunt responsabile pentru aproximativ 40% din consumul final de energie și 36% din emisiile de gaze cu efect de seră. Prin urmare, îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor din Europa și reducerea emisiilor de gazecu efect de seră reprezintă piloni importanți al strategiei pe termen lung a Uniunii Europene în ceea ce privește schimbările climatice. Există mai multe metode prin care se poate evalua impactul clădirilor asupra mediului, însă metoda BREEAM, dezvoltată de Building Research Establishment (BRE) în 1990, este cea mai veche și una dintre cele mai utilizate la nivel internațional. BREEAM reprezintă un standard pentru proiectarea durabilă, iar certificarea BREEAM reprezintă o garanție a faptului că o clădire respectă principiile dezvoltării sustenabile, dar și un avantaj pentru proprietarii și ocupanții unei clădiri, în termeni de valoare a investiției, productivitate, confort și stare de bine. În ceea ce privește utilizarea sa pe scară largă, BREEAM este o metodă folosită până în prezent pentru certificarea a peste 500.000 de clădiri și aplicată în peste 83 de țări.

Parametrii urmăriți: cum se obține certificarea BREEAM?

Certificarea BREEAM nu este o procedură obligatorie cerută de autoritățile țării noastre (precum autorizația de construcție sau diverse alte avize necesare demarării sau restaurării unei construcții) și nu este realizată de instituții ale statului, ci de evaluatori independenți atât pentru clădirile în curs de construcție sau abia finalizate, cât și pentru cele aflate în uz la momentul certificării. Evaluatorii independenți acreditați acordă punctaje pentru fiecare parametru analizat din categoriile de mai jos, iarîn urma evaluării acordă un calificativ finalcare variază de la Acceptable” (doarpentruclădirileaflatedejaînfolosință) la  “Pass”, “Good”, “Very Good”, “Excellent” și “Outstanding”.

Cele mai importante categorii evaluate sunt:

 • Management – încorporarea unor acțiuni sustenabile;
 • Sănătate și stare de bine– prezervarea sănătății & creșterea confortului, siguranței și calității vieții locuitorilor/ocupanților;
 • Energie– utilizarea eficientă a energiei & reducerea amprentei de carbon;
 • Transport– accesibilitate transport în comun & mijloace de transport sustenabile;
 • Apă– reducerea consumului și a pierderilor, colectarea responsabilă;
 • Materiale– utilizarea și depozitarea responsabilă a materialelor folosite în construcție;
 • Deșeuri– colectarea selectivă, depozitare & reciclare;
 • Inovație – funcționalități, tehnologii, materiale sau echipamente foarte performante și inovative;
 • Utilizareteren și ecologie– conservarea habitatului natural &utilizarea sustenabilă a terenului;
 • Poluare– reducerea surselor de poluare & minimalizarea impactului asupra mediului;

O clădire poateo bține maimulte certificate BREEAM, în funcție de etapa în care se află și de obiectivele urmărite, de la proiectare și construcție până la administrarea și managementul acesteia.

Avantaje pentru mediu, proprietari și clienți

De ce și-ar dori o companie să investească mai mult și să obțină o astfel de certificare internațională dacă autoritățile române nu impun obligativitatea acesteia?

Întrucât obținerea unei certificări verzi este benefică atât mediului, cât și proprietarilor, locuitorilor sau ocupanților unei clădiri. O clădire construită pe principii sustenabile și certificată internațional înseamnăasigurarea garanției construcției la cele mai înalte standarde de calitate, iar de aici decurg numeroase avantaje pentru toate părțile implicate:

 • impact mai redus asupra mediului pe termen lung;
 • reducerea amprentei de carbon;
 • creșterea valorii proprietății și investiției în timp datorită duratei mai mare de viață a clădirilor și costurilor de mentenanță și exploatare reduse;
 • scăderea costurilor cu întreținerea datorită unui control ridicat al resurselor naturale; utilizarea unor resurse alternative; utilizarea unor materiale de calitate care vor reduce pierderile;
 • creșterea performanței, confortului și stării de bine a ocupanților;
 • siguranță ridicată datorită reducerii riscurilor în ceea ce privește inundațiile, incendiile, cutremurele și alte dezastre naturale sau care ar putea fi provocate accidental;
 • beneficii pentru sănătate datorită atenției acordate reducerii poluării solului, apei sau aerului și proiectarea construcțiilor ținând cont de biodiversitatea locală;
 • ridicarea standardelor de viață și de muncă.

Clădirile de birouri din Silk District sunt proiectate după standardele BREEAM Outstanding, cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei clădiri în urma evaluării parametrilor de sustenabilitate. Silk Districteste gândit din toate punctele de vedere ca un proiect al viitorului: de calitate, sustenabil și durabil, cu grijă față de natură și de locuitorii săi. Mai multe detalii despre Silk District pot fi găsite pe site-ul https://silkdistrict.ro/

 

SILK AER night
SILK AER night

Silk District cel mai amplu un proiect de regenerare urbană dezvoltat de Prime Kapital

 

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.