Miliardarul de la Granit, învins de fosta nevastă în instanţă! Răzbunare cruntă împotriva lui Vasile Macovei! (EXCLUSIV)

524
Vasile si Maria Macovei-Granit
Vasile si Maria Macovei-Granit

@ Miliardarul de la Granit, învins de fosta nevastă în instanţă @ Răzbunare cruntă împotriva lui Vasile Macovei: fosta soţie nu a putut fi dată afară din companie @ Totuşi, Macovei nu renunţă la luptă, acesta contestând decizia judecătorilor de la Tribunalul Iaşi

Miliardarul de la Granit, învins de fosta nevastă în instanţă! Răzbunare cruntă împotriva lui Vasile Macovei: fosta soţie nu a putut fi dată afară din companie!

„Instanta respinge ca neîntemeiată actiunea formulată de reclamantul Macovei Vasile în contradictoriu cu pârâtele Vasilică (fostă Macovei) Maria si Granit SRL. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de curatorul desemnat desemnat pentru pârâta SC Granit SRL având ca obiect majorare onorariu curator”, au afirmat magistratii. Totuşi, Vasile Macovei nu renunţă la luptă, acesta contestând decizia judecătorilor de la Tribunalul Iaşi.

Miliardarul de la Granit, învins de fosta nevastă în instanţă!

Acum, dosarul a ajuns pe mesele judecatorilor de la Curtea de Apel Iasi. Prin cererea de chemare în judecată formulată şi înregistrată pe rolul Tribunalului Judeţean Iaşi pe 17.09.2021, afaceristul Vasile Macovei a solicitat în contradictoriu cu fosta nevastă şi firma Granit excluderea pârâtei din societatea comercială amintită, preluarea de către el a părţilor sociale deţinute de pârâtă, în număr de 1.489, cu o valoare de 10 lei/parte socială şi, pe cale de consecinţă, să încuviinţeze ca firma să-şi continue existenţa sub forma societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic în persoana miliardarului.

„Firma a fost constituită în anul 1992 sub forma societăţii cu răspundere limitată, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi. Capitalul social subscris este de 45.090 de lei, integral vărsat, împărţit într-un număr de 4.509 părţi sociale deţinute în prezent de cei doi asociaţi astfel: 3.020 de părţi sociale, reprezentând 66,98% din capitalul social; 1.489 de părţi sociale, reprezentând 33,02% din capitalul social, aceasta deţinând şi calitatea de administrator cu puteri depline de reprezentare”, a afirmat Vasile Macovei în instanţă.

Ce a mai spus Vasile Macovei

Afaceristul a mai spus că, încă de la momentul dobândirii calităţii de asociat administrator, fosta sa soţie ar fi manifestat un „vădit dezinteres faţă de buna desfăşurare a activităţii societăţii”, o dovadă în acest sens fiind decizia din 7.01.1997 prin care aceasta l-a împuternicit, pe durată nelimitată, pe miliardar în vederea exercitării tuturor drepturilor şi îndeplinirii tuturor obligaţiilor ce îi reveneau în această calitate.

„Prin acţiunile sale, pârâta a prejudiciat în mod conştient, intenţionat, interesele societăţii. Astfel, în anii 2003, 2005 şi 2006, pârâta, în calitate de asociat şi administrator al firmei, a înfiinţat alte societăţi, dobândind calitatea de asociat în cadrul acestora, cu o cotă de participare la beneficiii şi pierderi de 50%. Conform extraselor de furnizare informaţii eliberate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunal, pe 15.07.2021, pârâta deţine şi calitatea de administrator cu puteri depline şi nelimitate în cadrul acestor societăţi încă de la momentul înfiinţării acestora.

Principalul obiect de activitate al societăţilor este reprezentat de ,,închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate – activitate identică cu cea desfăşurată de societatea Granit SRL, la sediul principal al acesteia, aşa cum rezultă din conţinutul certificatului constatator de pe 7.09.2021 eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunal.

Pârâta a încălcat dispoziţiile art. 197, alin. 2, din Legea nr. 31/1990, prin acceptarea mandatului de administrator al fiecăreia dintre cele trei societăţi pe care le-a înfiinţat, deşi nu a solicitat şi, implicit, nici nu a obţinut autorizarea adunării generale a asociaţilor firmei”, a mai susţinut afaceristul ieşean.

Ce a spus fosta nevastă în faţa judecătorilor

Pe data de 3.11.2021, pârâta a depus întâmpinare, invocând, cu titlul prealabil, excepţia inadmisibilităţii acţiunii de excludere a asociatului / administrator, tardivitatea formulării acţiunii de excludere, iar, pe fondul cauzei, netemeinicia acţiunii.

„În cauză nu a fost respectată obligaţia asociatului care a constatat o eventuală fraudă, de a informa adunarea generală în vederea adoptării Hotărârii de intentare a acţiunii, precum şi desemnarea asociatului care va înainta aceste demersuri, ceea ce atrage inadmisibilitatea acţiunii ce face obiectul prezentului dosar. Acţiunea este supusă termenului de prescripţie general de 3 ani şi curge de la data la care administratorul asociat a comis o fraudă în dauna societăţii şi / sau a folosit bunurile societăţii în scop personal sau al unor terţi.

Raportat la motivele învederate în acţiune, respectiv acţiuni realizate de asociata în anii 2003, 2005, 2006, în sensul înfiinţării societăţilor menţionate, consider că termenul de prescripţie s-a împlinit”, a sustinut fosta nevasta în faţa judecătorilor ieşeni.

Maria Vasilică a adăugat că, pe fondul neînţelegerilor familiale, ce au dus la o separare în fapt, asociatul a încercat în nenumărate rânduri excluderea din societate a administratorului, atât prin hotărâri abuziv şi nelegal întocmite şi înaintate Oficiului Registrului Comerţului fără succes, fapt ce reiese din menţiunile Oficiului Registrului Comerţului, inclusiv printr-un alt proces înaintat la instanţă, ce avea ca obiect acţiune în constatare lipsa calităţii de administrator, acţiune care i-a fost respinsă ca neîntemeiată pe data de 9.04.2021 şi pe care afaceristul nu ar fi apelat-o.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.